De zorg heeft optimisten nodig

De zorg heeft optimisten nodig

AXIONCONTUNU De zorg heeft optimisten nodig Vergrijzing, onder druk staande budgetten, hoge werkdruk: maar al te vaak wordt het beeld dat we van de zorg hebben door zorgen gedomineerd. Dus waren we verrast toen we kennismaakten met AxionContinu, een organisatie voor...